Tin tức tổng hợp

Tin tức tổng hợp, các tin tức dịch vụ của Cisco giúp đội ngũ CNTT trên khắp thế giới thiết kế, quản lý và bảo trì một số nền tảng tinh vi, an toàn và thông minh nhất dành cho doanh nghiệp kỹ thuật số. Sự đổi mới, kinh nghiệm chuyên môn và các dịch vụ của chúng tôi, cùng với phân tích nâng cao, tự động hóa và bảo mật, giúp bạn lấp lỗ hổng về nhân tài, quản lý rủi ro, đạt được kết quả xuất sắc và luôn đón đầu nhịp độ thay đổi.

Dịch vụ của Cisco giúp mạng của Mutual de Seguros de Chile hoạt động ở hiệu suất tối đa với nhiều thông tin chuyên sâu và khả năng kiểm soát hệ thống CNTT cao hơn.