Cisco Catalyst 3850

Cisco DNA là một sự thay đổi hoành tráng về cách thiết kế và xây dựng mạng lưới. Dòng sản phẩm Cisco Catalyst 3850, là một phần của danh mục Cisco DNA của các thiết bị chuyển mạch Ethernet và Multigigabit Ethernet đẳng cấp doanh nghiệp thế hệ tiếp theo, bảo mật cho phép ảo hóa thời gian, tự động hóa lớn hơn và dữ liệu phân tích có giá trị. phát triển nhu cầu kinh doanh, bao gồm chi phí ít hơn để cài đặt và vận hành.

Cisco Catalyst 3850

Dòng Cisco Catalyst 3850 cung cấp các khả năng lý tưởng để hỗ trợ sự hội tụ của truy cập có dây và không dây. Máy mạch tích hợp ứng dụng cụ thể (UADP) mới của Cisco (UADP) cho phép chuyển đổi và cho phép thực thi chính sách không dây có dây đồng bộ, khả năng hiển thị ứng dụng, tính linh hoạt và tối ưu hóa ứng dụng. Sự hội tụ này được xây dựng dựa trên khả năng phục hồi của công nghệ Cisco StackWise®-480 mới và cải tiến.

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 3850 Series hỗ trợ đầy đủ chuẩn IEEE 802.3at qua Ethernet Plus (PoE +), Ethernet Universal Power Over Ethernet (Cisco UPOE®), mô-đun mạng có thể thay thế mô-đun và mô-đun, RJ-45 và giao diện downlink dựa trên cáp. quạt và nguồn điện.

Dowload Cisco catalyst 3850 datasheet pdf

Các sản phẩm Cisco Catalyst 3850

Core switch cisco 3850Thông tin kỹ thuật switch cisco 3850x
WS-C3850-12S-ECisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Services
WS-C3850-12S-SCisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base
WS-C3850-12X48U-ECisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE IPServices
WS-C3850-12X48U-ECisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE IPServices
WS-C3850-12X48U-LCisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE LAN Base
WS-C3850-12X48U-LCisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE LAN Base
WS-C3850-12X48U-SCisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE IP Base
WS-C3850-12X48U-SCisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE IP Base
WS-C3850-12X48UW-SCisco Catalyst 3850 48 port(12 mGig) UPOE IPB with 5 AP Lic
WS-C3850-12XS-ECisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Services
WS-C3850-12XS-SCisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base
WS-C3850-16XS-ECisco Catalyst 3850 16 Port 10G Fiber Switch IP Services
WS-C3850-16XS-SCisco Catalyst 3850 16 Port 10G Fiber Switch IP Base
WS-C3850-24P-ECisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Services
WS-C3850-24P-LCisco Catalyst 3850 24 Port PoE LAN Base
WS-C3850-24P-SCisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base
WS-C3850-24P-S-RFCisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base REMANUFACTURED
WS-C3850-24PW-SCisco Catalyst 3850 24 Port PoE with 5 AP license IP Base
WS-C3850-24S-ECisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services
WS-C3850-24S-SCisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base
WS-C3850-24T-ECisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services
WS-C3850-24T-E-RFCisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services REMANUFACTURED
WS-C3850-24T-LCisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base
WS-C3850-24T-SCisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base
WS-C3850-24U-ECisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Services
WS-C3850-24U-LCisco Catalyst 3850 24 Port UPOE LAN Base
WS-C3850-24U-SCisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Base
WS-C3850-24UW-SCisco Catalyst 3850 24 Port UPOE with 5 AP licenses IP Base
WS-C3850-24XS-ECisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Services
WS-C3850-24XS-SCisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Base
WS-C3850-24XU-ECisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE IP Services
WS-C3850-24XU-ECisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE IP Services
WS-C3850-24XU-LCisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE LAN Base
WS-C3850-24XU-LCisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE LAN Base
WS-C3850-24XU-SCisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE IP Base
WS-C3850-24XU-SCisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE IP Base
WS-C3850-24XUW-SCisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPOE IP Base 5 AP License
WS-C3850-32XS-ECisco Catalyst 3850 32 Port 10G Fiber Switch IP Services
WS-C3850-32XS-SCisco Catalyst 3850 32 Port 10G Fiber Switch IP Base
WS-C3850-48F-ECisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Services
WS-C3850-48F-LCisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE LAN Base
WS-C3850-48F-SCisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Base
WS-C3850-48P-ECisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Services
WS-C3850-48P-LCisco Catalyst 3850 48 Port PoE LAN Base
WS-C3850-48P-SCisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Base
WS-C3850-48PW-SCisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE w/ 5 AP license IP Base
WS-C3850-48T-ECisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services
WS-C3850-48T-LCisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base
WS-C3850-48T-SCisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base
WS-C3850-48U-ECisco Catalyst 3850 48 Port UPOE IP Services
WS-C3850-48U-LCisco Catalyst 3850 48 Port UPOE LAN Base
WS-C3850-48U-SCisco Catalyst 3850 48 Port UPOE IP Base
WS-C3850-48UW-SCisco Catalyst 3850 48 Port UPOE with 5 AP licenses IP Base
WS-C3850-48W-SCisco Catalyst 3850 48 Port PoE with 5 AP licenses IP Base
WS-C3850-48XS-ECisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Services
WS-C3850-48XS-F-ECisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Services
WS-C3850-48XS-F-SCisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base
WS-C3850-48XS-SCisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base