Cisco Catalyst 2960X

Switch Cisco Catalyst 2960X thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet có thể định cấu hình cố định, cung cấp khả năng truy cập cấp doanh nghiệp cho các ứng dụng trong khuôn viên và đại họ. Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý thiết bị đơn giản cũng như quản lý mạng.

Dòng Cisco Catalyst 2960-X2960-XR cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng. Các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn này có thể cung cấp các tính năng Cấp 2 và Lớp 3 tiên tiến cũng như quyền lực Power over Ethernet Plus (PoE +) tùy chọn.

Cisco Catalyst 2960X

Được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động để giảm tổng chi phí sở hữu, chúng cho phép các hoạt động kinh doanh có thể mở rộng, an toàn và tiết kiệm năng lượng với các dịch vụ thông minh. Các thiết bị chuyển mạch cung cấp khả năng hiển thị ứng dụng nâng cao, độ tin cậy mạng và khả năng phục hồi mạng.

Cisco catalyst 2960X, 2960XR datasheet pdf

Các sản phẩm Cisco Catalyst 2960X

Mã sản phẩm Cisco 2960XThông tin kỹ thuật Cisco Catalyst 2960X
Cisco WS-C2960X-24PD-LCatalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base
CISCO WS-C2960X-24PS-LCatalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base
Cisco WS-C2960X-24PSQ-LCatalyst 2960-X 24 port GigE PoE 110W 2xSFP + 2x1GBT LAN Base.
Cisco WS-C2960X-24TD-LCatalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
CISCO WS-C2960X-24TS-LCatalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
CISCO WS-C2960X-24TS-LLCatalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
Cisco WS-C2960X-48FPD-LCatalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base
Cisco WS-C2960X-48FPS-LCatalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base
Cisco WS-C2960X-48LPD-LCatalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base
Cisco WS-C2960X-48LPS-LCatalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base
Cisco WS-C2960X-48TD-LCatalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
CISCO WS-C2960X-48TS-LCatalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
CISCO WS-C2960X-48TS-LLCatalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
Cisco WS-C2960XR-24PS-ICatalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite
Cisco WS-C2960XR-24TS-ICatalyst 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite
Cisco WS-C2960XR-48LPS-ICatalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite
Cisco WS-C2960XR-48TS-ICatalyst 2960-XR 48 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite