Cisco Catalyst 2960S

Cung cấp khả năng truy cập mạng hiệu quả về chi phí với bộ chuyển mạch Gigabit Ethernet Cisco Catalyst 2960S. Các thiết bị chuyển mạch cấp doanh nghiệp này giúp kết nối an toàn và đáng tin cậy với các tính năng giúp giảm tổng chi phí sở hữu và giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ cho thoại qua IP (VoIP) và các ứng dụng kinh doanh quan trọng.

Cisco Catalyst 2960S

Thiết bị chuyển mạch Series Cisco Catalyst 2960S là thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet cấu hình cố định (Hình 1) cung cấp chuyển mạch lớp 2 cấp doanh nghiệp cho các ứng dụng truy cập trường và nhánh. Chúng cho phép hoạt động kinh doanh đáng tin cậy và an toàn với tổng chi phí sở hữu thấp hơn thông qua một loạt các tính năng cải tiến bao gồm FlexStack, Power over Ethernet Plus (PoE +) và Cisco Catalyst SmartOperations.

Cisco Catalyst 2960S datasheet

Sản phẩm Cisco Catalyst 2960S 24 port và 48 port, PoE

Mã Cisco 2960SThông tin kỹ thuật Cisco Catalyst 2960S
CISCO WS-C2960S-24TS-SCatalyst 2960S 24 GigE, 2 x SFP LAN Lite
CISCO WS-C2960S-24PD-LCatalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base
CISCO WS-C2960S-24PS-LCatalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base
Cisco WS-C2960S-24TD-LCatalyst 2960S 24 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base
CISCO WS-C2960S-48FPD-LCatalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base
Cisco WS-C2960S-48FPS-LCatalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 4 x SFP LAN Base
CISCO WS-C2960S-48LPD-LCatalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base
CISCO WS-C2960S-48LPS-LCatalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base
CISCO WS-C2960S-48TD-LCatalyst 2960S 48 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base
Cisco WS-C2960S-48TS-LCatalyst 2960S 48 GigE, 4 x SFP LAN Base
CISCO WS-C2960S-48TS-SCatalyst 2960S 48 GigE, 2 x SFP LAN Lite