Cisco Catalyst 2960

Các thiết bị chuyển mạch Ethernet thông minh Cisco Catalyst 2960 Series cho phép các mạng của doanh nghiệp mới được thành lập, doanh nghiệp cỡ vừa và văn phòng chi nhánh cung cấp dịch vụ mạng LAN mở rộng. Sản phẩm cấu hình cố định, độc lập này cung cấp kết nối 10/100 Fast Ethernet và 10/100/1000 Gigabit Ethernet cho máy để bàn.

Cisco Catalyst 2960

Sẵn có cho các sản phẩm Cisco Catalyst 2960 Series, Trợ lý quản lý mạng của Cisco cung cấp quản lý mạng tập trung cho các thiết bị chuyển mạch, định tuyến và các điểm truy nhập vô tuyến. Là sản phẩm miễn phí, ứng dụng này trợ giúp lập cấu hình dễ sử dụng để đơn giản hóa đáng kể việc triển khai mạng hội tụ và các dịch vụ mạng thông minh.

Cisco Catalyst 2960 datasheet

Các sản phẩm Cisco Catalyst 2960

Mã Cisco 2960Thông tin kỹ thuật Cisco Catalyst 2960
WS-C2960-24TT-LCatalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image
WS-C2960-24-SCatalyst 2960 24 Ethernet 10/100 ports LAN Lite
WS-C2960-24TT-LCatalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image
WS-C2960-48TT-SCatalyst 2960 48 10/100 + 2 1000BT LAN Lite Image
WS-C2960-48TT-LCatalyst 2960 48 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image
WS-C2960-24PC-SCatalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite Image
WS-C2960-24PC-LCatalyst 2960 24 x 10/100 PoE Ports – 2 x T/SFP – LAN Base Image- Managed
WS-C2960+24TC-LCatalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base
WS-C2960-24PC-SCatalyst 2960-Plus Switch, 24 10/100 ports with PoE, 2 1000BASE-T or SFP uplinks, LAN Lite image
WS-C2960+24LC-SCisco WS-C2960+24LC-S 24 port 10/100Mbps, 2 1000BASE-T or SFP uplinks, LAN Lite image
WS-C2960+48PST-LCatalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base
WS-C2960+48PST-SCisco Catalyst Switch Layer 2 – 48 x 10/100 PoE Ports – 2 x 1000BT – 2 x SFP – LAN Base Image
WS-C2960+48TC-SCatalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite
WS-C2960+24TC-SCatalyst 2960 Plus 24 port 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite
WS-C2960+48TC-LCatalyst 2960 48port 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image
WS-C2960-24TC-LCatalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base