Switch Cisco

Switch Cisco – thiết bị chuyển mạch switch Cisco Catalyst, MerakiNexus cung cấp nhiều tùy chọn triển khai – truyền thống, đám mây được quản lý hoặc trong chế độ kiểm soát đầy đủ – cũng như các tính năng, quy mô, tốc độ cổng và loại giao diện. Các thiết bị chuyển mạch LAN cố định và module, lõi, phân phối và truy cập LAN của chúng tôi đã được thiết kế cho một kỷ nguyên mới của mạng dựa trên ý định.

cisco catalyst

Được hỗ trợ bởi mục đích và thông báo theo hệ thống, với bảo mật được nhúng trong suốt, mạng của bạn có thể liên tục tìm hiểu và được tối ưu hóa để đáp ứng các kết quả kinh doanh. Mở khóa trí thông minh của mạng và giúp nhóm CNTT của bạn cải thiện năng suất với các thiết bị chuyển mạch doanh nghiệp hàng đầu cung cấp tốc độ cổng 100G, 40G, 25G, 10G, 5G, 2.5G, 1G và Fast Ethernet.

switch cisco

Các dòng Switch Cisco Catalyst phổ biến:

Cisco Catalyst 2960, Cisco Catalyst 2960S, Cisco Catalyst 2960X, Cisco Catalyst 2960L, Cisco Catalyst 3560, Cisco Catalyst 3650, Cisco Catalyst 3750, Cisco Catalyst 3850, Cisco Optical Modules