Router Cisco 800

Các thiết bị Router Cisco 800 bao gồm cả các thiết bị định tuyến băng rộng cung cấp truy nhập Internet có độ an toàn cao và các kết nối mạng doanh nghiệp đến các văn phòng nhỏ ở xa và những người làm việc từ xa.

Các thiết bị định tuyến kết nối vào mạng Internet hoặc mạng doanh nghiệp thông qua một kết nối ADSL (Cisco 837), ADSL trên nền ISDN (Cisco 836), G.SHDSL (Cisco 828), hoặc kết nối nối tiếp (Cisco 805), hoặc qua một cổng Ethernet WAN được nối với một DSL hoặc một mô đem cáp bên ngoài (Cisco 831).

Router Cisco 800 cung cấp cho người làm việc từ xa một kết nối thoại, video và dữ liệu có mức độ an toàn cao với cùng một cấp độ truy nhập vào các tài nguyên mạng như là những gì mà bạn cung cấp cho các nhân viên đang ngồi làm việc tại trụ sở chính của công ty

Không tìm thấy

Có vẻ như chúng tôi không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.