Router Cisco 4000

Router Cisco 4000 một trải nghiệm kỹ thuật số mới. Đơn giản hóa việc quản lý CNTT hàng ngày. Chuẩn bị trang chi nhánh của bạn và bảo vệ nó trong tương lai với nền tảng sẵn sàng kỹ thuật số ISR của Cisco 4000 Series.

Khám phá các mô hình ISR Router Cisco 4000 Series
Router Cisco 4000 Series cung cấp kết nối WAN an toàn, trải nghiệm ứng dụng, truyền thông hợp nhất, tự động hóa mạng, ảo hóa, và các giải pháp bảo mật truy cập Internet trực tiếp và chi nhánh trong một nền tảng.

Mạng Kỹ thuật số của Cisco (DNA) là mạng đầu tiên của ngành với khả năng tìm ra các mối đe dọa trong lưu lượng được mã hóa. ETA hiện khả dụng trên nhiều nền tảng hơn, bao gồm các bộ định tuyến ASR 1000, ISR 1000, ISR 4000 và CSR 1000v Series.

Sản phẩm Router Cisco 4000 phổ biến

Mã sản phẩmThông tin sản phẩm
ISR4320U-MEM-MSATAUpgrade to 8GB DRAM/8GB Flash, 200GB mSATA SSD bundle
ISR4321/K9Cisco ISR 4321 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB)
ISR4321-AX/K9Cisco ISR 4321 AX Bundle w/APP, SEC lic
ISR4321-AX/K9Cisco ISR 4321 AX Bundle w/APP, SEC lic
ISR4321-AXV/K9Cisco ISR 4321 AXV Bundle, w/APP, SEC, UC lic, CUBE-10
ISR4321-AXV/K9Cisco ISR 4321 AXV Bundle, w/APP, SEC, UC lic, CUBE-10
ISR4321-SEC/K9Cisco ISR 4321 Sec bundle w/SEC license
ISR4321-SEC/K9Cisco ISR 4321 Sec bundle w/SEC license
ISR4321-V/K9Cisco ISR 4321 Bundle, w/UC License, CUBE-10
ISR4321-V/K9Cisco ISR 4321 Bundle, w/UC License, CUBE-10
ISR4321-VSEC/K9Cisco ISR 4321 Bundle w/UC & SEC License, CUBE-10
ISR4321-VSEC/K9Cisco ISR 4321 Bundle w/UC & SEC License, CUBE-10
ISR4330U-MEM-MSATAUpgrade to 16GB DRAM/16GB Flash, 200GB mSATA SSD bundle
ISR4331/K9Cisco ISR 4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB)
ISR4331-AX/K9Cisco ISR 4331 AX Bundle w/ APP,SEC lic
ISR4331-AX/K9Cisco ISR 4331 AX Bundle w/ APP,SEC lic
ISR4331-AXV/K9Cisco ISR 4331 AXV Bundle,PVDM4-32 w/APP,SEC,UC lic,CUBE-10
ISR4331-AXV/K9Cisco ISR 4331 AXV Bundle,PVDM4-32 w/APP,SEC,UC lic,CUBE-10
ISR4331-SEC/K9Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license
ISR4331-SEC/K9Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license
ISR4331-V/K9Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVDM4-32, UC License, CUBEE10
ISR4331-V/K9Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVDM4-32, UC License, CUBEE10
ISR4331-VSEC/K9Cisco ISR 4331 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-32, CUBE-10
ISR4331-VSEC/K9Cisco ISR 4331 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-32, CUBE-10
ISR4350U-MEM-MSATAUpgrade to 16GB DRAM/16GB Flash, 200GB mSATA SSD bundle
ISR4351/K9Cisco ISR 4351 (3GE,3NIM,2SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB)
ISR4351-AX/K9Cisco ISR 4351 AX Bundle w/ APP,SEC lic
ISR4351-AX/K9Cisco ISR 4351 AX Bundle w/ APP,SEC lic
ISR4351-AXV/K9Cisco ISR 4351 AXV Bundle,PVDM4-64 w/APP,SEC,UC lic,CUBE-25
ISR4351-AXV/K9Cisco ISR 4351 AXV Bundle,PVDM4-64 w/APP,SEC,UC lic,CUBE-25
ISR4351-SEC/K9Cisco ISR 4351 Sec bundle w/SEC license
ISR4351-SEC/K9Cisco ISR 4351 Sec bundle w/SEC license
ISR4351-V/K9Cisco ISR 4351 UC Bundle, PVDM4-64, UC License, CUBEE25
ISR4351-V/K9Cisco ISR 4351 UC Bundle, PVDM4-64, UC License, CUBEE25
ISR4351-VSEC/K9Cisco ISR 4351 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-64, CUBE-25
ISR4351-VSEC/K9Cisco ISR 4351 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-64, CUBE-25