Router Cisco 2900

Bộ định tuyến dịch vụ tích hợp Router Cisco 2900 Series (ISR) được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ứng dụng của các chi nhánh cỡ trung bình ngày nay và phát triển các dịch vụ dựa trên đám mây. Chúng cung cấp các ứng dụng ảo hóa và sự cộng tác an toàn cao thông qua mảng kết nối WAN rộng nhất ở hiệu năng cao, cung cấp các dịch vụ đồng thời lên tới 75 Mbps.

Lưu trữ các ứng dụng của Cisco hoặc của bên thứ ba trên các mô-đun Cisco UCS-E Server cũng có thể chạy VMware ESXi cho các ứng dụng quan trọng trong văn phòng chi nhánh. Các dịch vụ đảm bảo phân phối ứng dụng hỗ trợ khả năng hiển thị và kiểm soát ứng dụng.

Router Cisco 2900 cung cấp một bộ công nghệ VPN toàn diện với IPSec và SSL VPN và hỗ trợ bảo mật WLAN cho 802.11i. Nhận hỗ trợ phòng ngừa mối đe dọa thông qua tường lửa và tùy chọn IPS và hỗ trợ mã hóa và bảo mật dựa trên đám mây.

Các sản phẩm Router Cisco 2900 Series

Mã sản phẩmThông tin sản phẩm
C2901-AX/K9Cisco 2901 AX Bundle w/ APP,SEC lic
C2901-AX/K9Cisco 2901 AX Bundle w/ APP,SEC lic
C2901-CME-SRST/K92901 Voice Bundle w/PVDM3-16,FL-CME-SRST-25,UC Lic,FL-CUBE10
C2901-VSEC/K9Cisco 2901 UC Sec.Bundle, PVDM3-16, UC&SEC License,FL-CUBE10
C2911-AX/K9Cisco 2911 AX Bundle w/ App,SEC Lic
C2911-AX/K9Cisco 2911 AX Bundle w/ App,SEC Lic
C2911-AXV/K9Cisco 2911 AXV Bundle, PVDM3-16,APP,SEC,UC Lic,CUBE-10
C2911-CME-SRST/K92911 Voice Bundle w/PVDM3-16,FL-CME-SRST-25,UC Lic,FL-CUBE10
C2911-VSEC/K9Cisco 2911 Voice Sec. Bundle, PVDM3-16, UC&SEC Lic,FL-CUBE10
C2921-AX/K9Cisco 2921 AX Bundle w/ APP,SEC lic
C2921-AX/K9Cisco 2921 AX Bundle w/ APP,SEC lic
C2921-AXV/K9Cisco 2921 AXV Bundle, PVDM3-32,APP,SEC,UC Lic,CUBE-10
C2921-CME-SRST/K92921 Voice Bundle w/PVDM3-32,FL-CME-SRST-25,UC Lic,FL-CUBE10
C2921-VSEC/K9Cisco 2921 Voice Sec. Bundle, PVDM3-32, UC&SEC Lic,FL-CUBE10
C2951-AX/K9Cisco 2951 AX Bundle w/ APP,SEC lic
C2951-AX/K9Cisco 2951 AX Bundle w/ APP,SEC lic
C2951-AXV/K9Cisco 2951 AXV Bundle, PVDM3-32,APP,SEC,UC Lic,CUBE-10
C2951-CME-SRST/K92951 Voice Bundle w/PVDM3-32,FL-CME-SRST-25,UC Lic,FL-CUBE10
C2951-VSEC/K9Cisco 2951 Voice Sec. Bundle, PVDM3-32, UC&SEC Lic,FL-CUBE10
C2960S-STACKCatalyst 2960S FlexStack Stack Module optional for LAN Base
C2960X-STACKCatalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module
CISCO2901/K9Cisco 2901 w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base
CISCO2901-16TS/K92901 w/ HWIC-16A and 2 CAB-HD8-ASYNC Terminal Server Bundle
CISCO2901-HSEC+/K9VPN ISM module HSEC bundles for 2901 ISR platform
CISCO2901-SEC/K9Cisco 2901 Security Bundle w/SEC license PAK
CISCO2901-V/K9Cisco 2901 Voice Bundle, PVDM3-16, UC License PAK, FL-CUBE10
CISCO2911/K9Cisco 2911 w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB
CISCO2911-DC/K9Cisco 2911 w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM+DC
CISCO2911-HSEC+/K9VPN ISM module HSEC bundles for 2911 ISR platform
CISCO2911-SEC/K9Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK
CISCO2911-V/K9Cisco 2911 Voice Bundle, PVDM3-16, UC License PAK, FL-CUBE10
CISCO2921/K9Cisco 2921 w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB
CISCO2921-HSEC+/K9VPN ISM module HSEC bundles for 2921 ISR platform
CISCO2921-SEC/K9Cisco 2921 Security Bundle w/SEC license PAK
CISCO2921-V/K9Cisco 2921 Voice Bundle, PVDM3-32, UC License PAK, FL-CUBE10
CISCO2951/K9Cisco 2951 w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,2 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB
CISCO2951-DC/K9Cisco 2951 w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,2 SM,256MB CF,512MB DRAM+DC
CISCO2951-HSEC+/K9VPN ISM module HSEC bundles for 2951 ISR platform
CISCO2951-SEC/K9Cisco 2951 Security Bundle w/SEC license PAK
CISCO2951-V/K9Cisco 2951 Voice Bundle, PVDM3-32, UC License PAK, FL-CUBE10