Router Cisco 1900

Thiết bị định tuyến dịch vụ tích hợp Router Cisco 1900

Bộ định tuyến dịch vụ tích hợp 1900 Series (ISR) được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ứng dụng của các chi nhánh nhỏ ngày nay và phát triển các dịch vụ dựa trên đám mây. Chúng cung cấp các ứng dụng ảo hóa và sự cộng tác an toàn cao thông qua mảng kết nối WAN rộng nhất với hiệu năng cao cung cấp các dịch vụ đồng thời lên tới 25 Mbps.

Thiết kế Module của Router Cisco 1900
Thiết kế này cho phép tái sử dụng một loạt các mô-đun hiện có đáp ứng các yêu cầu kinh doanh trong khi tận dụng tối đa sự bảo vệ đầu tư.

Dịch vụ ứng dụng nhanh chóng
Lưu trữ các ứng dụng của Cisco hoặc của bên thứ ba trên các module ISM cho các ứng dụng quan trọng trong các văn phòng chi nhánh. Dịch vụ đảm bảo phân phối ứng dụng hỗ trợ khả năng hiển thị và kiểm soát ứng dụng, ưu tiên và tối ưu hóa tất cả các loại ứng dụng dữ liệu, thoại và video.