Cisco Optical Modules

Cisco Optical Modules Transceiver Modules hỗ trợ các ứng dụng Ethernet, Sonet / SDH và Fibre Channel trên tất cả các nền tảng chuyển mạch và định tuyến của Cisco. Các bộ thu phát có thể cắm được của Cisco cung cấp một giải pháp tiện lợi và tiết kiệm chi phí cho việc áp dụng tại trung tâm dữ liệu, khuôn viên trường, mạng truy cập khu vực đô thị và mạng vòng và mạng lưu trữ. Danh mục các giao diện có thể cắm nóng của Cisco cung cấp một tập hợp các lựa chọn phong phú về tốc độ, giao thức, sự tiếp cận và các phương tiện truyền dẫn được hỗ trợ.