Cisco ASA 5500 Series

Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5500-X giúp bạn cân bằng hiệu quả bảo mật với năng suất. Giải pháp này cung cấp sự kết hợp của tường lửa stateful được triển khai nhất của ngành công nghiệp với một loạt các dịch vụ bảo mật mạng thế hệ tiếp theo, bao gồm:

Khả năng hiển thị và kiểm soát chi tiết
Bảo mật web mạnh mẽ ngay tại chỗ hoặc trên đám mây
Hệ thống phòng chống xâm nhập công nghiệp hàng đầu (IPS) để bảo vệ chống lại các mối đe dọa đã biết
Bảo vệ toàn diện khỏi các mối đe dọa và phần mềm độc hại nâng cao
Tường lửa ASA được triển khai rộng rãi nhất trên thế giới với khả năng truy cập từ xa Cisco AnyConnect an toàn cao
Cisco cung cấp tường lửa thế hệ tiếp theo bị đe doạ đầu tiên của ngành công nghiệp: Cisco ASA với các Dịch vụ FirePOWER có sẵn trên Dòng sản phẩm Cisco ASA 5500-X và Thiết bị An ninh Thích ứng ASA 5585-X. Với giải pháp này, bạn được bảo vệ tường lửa Cisco ASA đã được chứng minh, kết hợp với mối đe dọa Sourcefire hàng đầu trong ngành và bảo vệ phần mềm độc hại tiên tiến trong một thiết bị duy nhất.

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn với khả năng hiển thị cao và phòng thủ có hiệu quả cao, đe dọa tập trung xuyên suốt toàn bộ cuộc tấn công liên tục. Nó cung cấp khả năng hiển thị toàn diện, giảm chi phí và độ phức tạp và bảo vệ thời gian thực khỏi phần mềm độc hại và các mối đe dọa mới nổi.

Các mã Cisco ASA 5500 Series

Mã sản phẩmThông tin mô tả ngắn
ASA5505-50-BUN-K8ASA 5505 Appliance with SW, 50 Users, 8 ports, DES
ASA5505-50-BUN-K8ASA 5505 Appliance with SW, 50 Users, 8 ports, DES
ASA5505-50-BUN-K9ASA 5505 Appliance with SW, 50 Users, 8 ports, 3DES/AES
ASA5505-50-BUN-K9ASA 5505 Appliance with SW, 50 Users, 8 ports, 3DES/AES
ASA5505-BUN-K9ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, 3DES/AES
ASA5505-BUN-K9ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, 3DES/AES
ASA5505-K8ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, DES
ASA5505-K8ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, DES
ASA5505-SEC-BUN-K8ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, DES
ASA5505-SEC-BUN-K8ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, DES
ASA5505-SEC-BUN-K9ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES.
ASA5505-SEC-BUN-K9ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES.
ASA5505-UL-BUN-K8ASA 5505 Appliance with SW, UL Users, 8 ports, DES
ASA5505-UL-BUN-K8ASA 5505 Appliance with SW, UL Users, 8 ports, DES
ASA5505-UL-BUN-K9ASA 5505 Appliance with SW, UL Users, 8 ports, 3DES/AES
ASA5505-UL-BUN-K9ASA 5505 Appliance with SW, UL Users, 8 ports, 3DES/AES
ASA5506-SEC-BUN-K9ASA 5506 with FirePOWER services and Sec Plus license
ASA5506-SEC-BUN-K9ASA 5506 with FirePOWER services and Sec Plus license
ASA5512-DC-K8ASA 5512-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, DC, DES
ASA5512-K7ASA 5512-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, NPE
ASA5512-K8ASA 5512-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, DES
ASA5512-K9ASA 5512-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
ASA5515-DC-K8ASA 5515-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, DC, DES
ASA5515-K7ASA 5515-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, NPE
ASA5515-K8ASA 5515-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, DES
ASA5515-K9ASA 5515-X with SW, 6GE Data, 1 GE Mgmt, AC, 3DES/AES
ASA5525-CU-K9ASA 5525-X with SW, 14GE Data, 1GE Mgmt, 3DES/AES
ASA5525-DC-K8ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, DC, DES
ASA5525-K7ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, NPE
ASA5525-K8ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, DES
ASA5525-K9ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
ASA5545-CU-2AC-K9ASA 5545-X with SW, 14GE Data, 1GE Mgmt, 2AC, 3DES/AES
ASA5545-DC-K8ASA 5545-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, DC, DES
ASA5545-K7ASA 5545-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, NPE
ASA5545-K8ASA 5545-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, DES
ASA5545-K9ASA 5545-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
ASA5555-CU-2AC-K9ASA 5555-X with SW, 14GE Data, 1GE Mgmt, 2AC, 3DES/AES
ASA5555-DC-K8ASA 5555-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, DC, DES
ASA5555-K7ASA 5555-X with SW, 8 GE Data, 1 GE Mgmt
ASA5555-K8ASA 5555-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, DES
ASA5555-K9ASA 5555-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
ASA5585-S10-K7ASA 5585-X Chassis with SSP10, 8GE, 2GE Mgt, 1 AC, NPE
ASA5585-S10-K8ASA 5585-X Chassis with SSP10, 8GE, 2GE Mgt, 1 AC, DES
ASA5585-S10-K9ASA 5585-X Chassis with SSP10, 8GE, 2GE Mgt, 1 AC, 3DES/AES
ASA5585-S10X-K9ASA 5585-X Chas with SSP10,8GE,2SFP+,2GE Mgt,2 AC,3DES/AES
ASA5585-S20-K7ASA 5585-X Chassis with SSP20, 8 GE, 2 SFP, 2 Mgt, 1 AC, NPE
ASA5585-S20-K8ASA 5585-X Chassis with SSP20, 8GE, 2SFP,2GE Mgt, 1 AC, DES
ASA5585-S20-K9ASA 5585-X Chassis with SSP20,8GE,2 SFP,2 Mgt,1 AC, 3DES/AES
ASA5585-S20X-K9ASA 5585-X Chas with SSP20,8GE,2SFP+,2GE Mgt,2 AC,3DES/AES
ASA5585-S40-2A-K9ASA 5585-X Chas with SSP40,6GE,4SFP+,2GE Mgt,2 AC,3DES/AES
ASA5585-S40-2D-K9ASA 5585-X Chas with SSP40,6GE,4SFP+,2GE Mgt,2 DC,3DES/AES
ASA5585-S40-K7ASA 5585-X Chassis with SSP40, 6GE, 4SFP+,2GE Mgt, 1 AC, NPE
ASA5585-S40-K8ASA 5585-X Chassis with SSP40,6GE,4SFP+,2GE Mgt,1 AC,DES
ASA5585-S40-K9ASA 5585-X Chas with SSP40,6GE,4SFP+,2GE Mgt,1 AC,3DES/AES