Cisco WS-C2960X-24PSQ-L

Cisco switch WS-C2960X-24PSQ-L Catalyst 2960-X 24 port GigE PoE 110W 2xSFP + 2x1GBT LAN Base

Cisco WS-C2960X-24PSQ-L Catalyst 2960-X 24 port GigE PoE 110W 2xSFP + 2x1GBT LAN Base

Hãng sản xuất: Cisco

Mã sản phẩm: WS-C2960X-24PSQ-L

Cisco WS-C2960X-24PSQ-L Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 110W 2xSFP + 2x1GBT LAN Base

CON-SMBS-WSC224QL SMBS 8X5XNBD Catalyst 2960-X 24 G

CAB-ACU AC Power Cord (UK) C13 BS 1363 2.5m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *