Cisco SG95D-08-AS

CISCO SG95D-08 8 port Desktop 8-Port Gigabit Switch 10/100/1000 Mbps

CISCO SG95D-08 Switch mạng 8 port Desktop 8-Port Gigabit Switch 10/100/1000 Mbps

Thông số kỹ thuật Cisco SG95-08

  • 8 Cổng 10/100/1000 Mbps với MDI và MDI crossover (MDI-X); tự động thương lượng cổng.
  • Hiệu suất: Công suất chuyển đổi 16 Gbps, Khả năng chuyển tiếp (dựa trên gói 64 byte) 11,9 mpps
  • Lớp 2 Switching: HOL (Head of line) ngăn chặn việc ngăn chặn
  • QoS: mức độ ưu tiên 4 hàng đợi phần cứng, lập lịch xếp hàng ưu tiên và vòng lặp có trọng số (WRR), lớp dịch vụ ưu tiên dựa trên 802.1p
CISCO SG95D-08 Switch mạng 8 port Desktop 8-Port Gigabit Switch 10/100/1000 Mbps
Switch mạng Cisco 8 port SG95-08 Switch 8 cổng 10/100/1000 Mbps

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *